СРБИЈАДА

библиографија - скраћени извод

Скраћени извод из библиографије аутора према подацима Народне библиотеке Србије (2013.):

Бомбардовање Београда : освојење Земуна и Срема 1919 2. изд. - Београд : Издање књижарнице Томе Јовановића и Вујића, 1919 / Дриносавчић
Цару ратару 1919 Земун : Штампарија "Ј Сабо", 1913. - 45 стр. ; 20 cm
Албански мотиви 1922 / Сава Дринчић (Мл. Ст.Ђуричић). - Београд : Рајковић и Ћуковић, 1922 (Београд : К. Грегорић). - 92 стр. ; 23 cm.
Бој на Кајмакчалану 1916. године 1922 Београд : Тома Јовановић и Вујић, 1922,1928,1931
Пробој Солунскога фронта 1918 године. 1925 Београд : Књижара Томе Јовановића и Вујића, 1925, 1927
На таласима : приповетке 1928 Београд : С. Б. Цвијановић, 1928 (Београд : "Дом малолетника"). - 114, XIV стр. ; 20 cm. - (Модерна библиотека ; 34)
Капетаница 1929 Београд : Дом малолетника, 1929. - 56 стр.; 20 cm.
Водоземци : одблесци с реке 1930 Београд : Народна књижница, [1930] ([Београд] : Графика). -76 стр. ; 21 cm. -
Покидана једра 1931 Београд : Народна књижница, [1931] (Београд : Нова штампарија). - 90 стр. ; 19 cm. -
Девети вал : приповетке 1933 / Младен Ст. Ђуричић. - Београд : [б. и.], 1933 (Београд : Д. Грегорић). - 116 стр. ; 21 cm.
Трагична смрт витешког краља Александра I у Марсељу 9 октобра 1934. године 1934 Од Дриносавчића. - 2. изд. - Београд : Издање књижарнице Боре Ј. Димитријевића, 1934
Капетан Тисе : роман 1936 Београд : Ј. Ј. Џелебџић, 1936. - 148 стр. ; 20 cm
Шабац као културна жижа Србије XIX и XX века 1937 2. поправљено и допуњено изд. - Шабац : Штампарија Милана Н. Илића, 1937. - 38 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Народног универзитета Шабачке народне књижнице и читаонице ; књ. 11)
Пропаст Ћесарове војске на Церу и Јадру 1914 године 1938 3. изд. - Београд : Књижарница Томе Јовановића и Вујића, 1938 (Београд : Зора). - 30 стр. ; 20 cm/ Сава Дриносавчић
Мртва стража : роман 1939 2. изд. - Београд : Звезда, 1939 (Београд : Графика). - 314 стр. ; 17 цм. - (Модерни писци ; 7) Предговор / Винко Витезица
Седам смртних грехова : исповести роба са галије 1939 Београд : Звезда, 1939 (Београд : Графика). - 274 стр. ; 18 cm
Издаја Енглеске 1943 Издаја Енглеске / [Младен Ст. Ђуричић]. - [Београд : б. и., 1943]. - [4]стр. ; 21 cm Име писца, место и година издавања разрешени према белешци Војислава Јовановића Марамбоа. - Белешка Војислава Јовановића Марамбоа: "28. октобра 1943.дељено пред хотелом Москва":
Јадар топи брда : роман 1958 Космос, 1958 (Нови Сад : Змај). - 421 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Историски романи ; књ. 4)
Девети вал : изабране приповетке 1959 Београд : Просвета, 1959 (Београд : Београдски графички завод). - 287 стр. ; 17 cm. - (Бразде : библиотека савремених југословенских писаца. коло 3)
Епиграми, епитафи, епиграфи : антологија / [избор и предговор Младен Ст.Ђуричић]. 1962 Београд : Просвета, 1962 (Београд : "Слободан Јовић"). - 210 стр. ;20 cm.Епиграми, епитафи и епиграфи / Младен Ст.Ђуричић: стр. 9-40.
Оџаковићи : друштвено-историјски роман с краја XIX века 1963 Шабац : Глас Подриња, 1963 (Шабац : "Драган Срнић"). - 314 стр. : ауторова слика ; 21 cm. Белешка о писцу / Слободан Живојиновић: стр. 310-314.
Звижди ветре 1964 роман о првом српском пролетерском песнику Кости Абрашевићу. Шабац :Глас Подриња, 1964 (Шабац : "Драган Срнић"). - 200 стр. : илустр. ; 21 cm
Историја југословенског речног паробродства до 1926. године 1965 Београд : Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1965 (Београд : Београдски графички завод). - 138 стр. : фотогр. ; 24 cm..
Последњи Обреновићи : хроника старог краљевског двора 1967 Београд : М. Ст. Ђуричић, 1967 (Шабац : "Драган Срнић").
Кнез и витез Тешман Солдатовић марвени трговац и "началник окружија подринског" : есеј - прича о једном великом заслужнику 1968 Шабац : М. Ст. Ђуричић, 1968 (Шабац : "Драган Срнић"). - 37 стр. : илустр. ; 21 цм.
Успомене на Михаила Петровића 1968 Београд : [б. и.], 1968. - Стр. 377-387 ; 24 cm П. о.: Споменица Михаила Петровића 1868-1968
Шабачка чивија : велико време мале Србије : роман једног сатиричника 1969 Београд : М. Ђуричић, 1969 (Београд : Научно дело). - 55 стр. : илустр. ; 21 cm
Самоубиство незнаног јунака : ратна хроника једне ишчезле трупе : дневник учесника у априлском слому 1941. 1971 Београд : М. Ст. Ђуричић, 1971 (Шабац : "Драган Срнић"). - 112 стр. ; 20 cm
Свештеник - витез војвода Лука Лазаревић : први српски "комендант" Шапца и Доњег Подриња : извод из великог дела "Слушам, Вожде" 1971 Београд : М. Ст. Ђуричић, 1971 (Земун : "Сава Михић"). - 53 стр. : илустр. ; 17 cm П. о.: Гласник Српске православне цркве (43. посебно дело овог писца).
Почеци српске позоришне уметности 1972 Београд : М. С. Ђуричић, 1972 (Земун : "Сава Михић"). – 12 стр. ; 29 cm. П. о.: Гласник српске православне цркве; бр. 8, 1972.
Ој, Ужице мали Цариграде : роман ратне позадине из хиљаду деветсто петнаесте године 1975 Београд : М. Ст. Ђуричић, 1975 (Титово Ужице : "Д.Туцовић"). - 213 стр. : илустр. ; 21 cm
Мастодонти на Сави и Дунаву : одблесци с воде 1980 Београд : М. Ст. Ђуричић, 1980 (Београд : Култура). - 138 стр. : слика аутора ; 20 цм

Више о Младену Ст. Ђуричићу можете погледати овде.

СРБИЈАДА

Промотивна цена

Књигу можете поручити директно од издавача по промотивној интернет цени преко контакт формулара...